Orrleik 2020

Som gutt var jeg på orreleik, og jeg hadde med mine egne sønner et par ganger. Men nå var det lenge siden! Jeg var ute fire netter våren 2020, i Østmarka og på Krokskogen. Ikke alle morgenene var like vellykket.

En morgen våknet jeg til snø som gikk over til regn. Fuglene kom nesten ikke ned på bakken, og leken var over før det ble skikkelig fotolys. Men andre dager var det fantastisk, særlig da solen kom opp og ga varmt bakgrunnslys.