Th. Kittelsens fornemmelse av norsk natur

«Mer og mer kommer jeg til det resultat, at hvad jeg holder af det er det hemmelighedsfulde eventyrlige og storartede i vor Natur, men kan jeg ikke forene dette med et sundt Studium af naturen frygter jeg selv for at jeg er nødt til at blive sløv», skrev Th. Kittelsen.

Han har hjulpet mange generasjoner nordmenn med å se mer i naturen enn det en biolog eller «realist» får med seg. Planter, geologi, dyr og fjelltopper er også viktig. Men for å si det med Dusteforbundets president: «Det er mer mellom himmel og jord enn mange andre steder».

Jeg har en ambisjon om å formidle det jeg opplever i skogen, ikke det jeg ser. Eller det jeg føler, ikke der jeg er. En god guide til slike turer er Th. Kittelsen, som langt på vei har formet nordmenns forståelse av troll og underjordiske.

Som han sa det i et intervju med Aftenposten:

«Det er mange Malere, som ser på Naturen med to skarpe Øine, som opdager alt, ligetil det minste Straa. Men de mangler hint indre Øie, som maa til, skal alle Naturens hemmelige Undre aabenbares for dem.»

Noen av bildene er forsøk på å “kopiere” hans tegninger og malerier. Andre ganger prøver jeg å formidle stemningen, at det er noe mer i naturen enn det øynene og fornuften forteller oss.

Dette er et arbeid under utvikling, nye bilder kommer etter hvert som jeg får dem til.

Fossegrimen sine strenger rørte,
skummet sprang og hvirvlede dertil.
Ingen uten Møllergutten hørte
hvordan elven gikk med strengespill.
(J. S. Welhaven)
Draugen, eller Havtrollet, er ikke noe man forbinder med skogen, men han kan dukke opp i Indre Oslofjord!

«Det rusler og tusler, rasler og tasler.»

Helt siden Odin sendte Hugin og Munin ut i verden for å skaffe rede på tingenes tilstand, har folk tillagt ravnene evner langt utover det som er vanlig for fugler..
Hos Kittelsen varsler de død og pest.
Skogsfugl går igjen i mange kittelsenbilder, han var særlig glad i slanke tiurer. Jeg nøyer meg med en orrhane. Bildet heter Vintermorgen.
Rædharen, eller Lepus timidus på latin.
Jomfruland!

Og havet vugger de bløde Bølger

Rundt den deilige hvide Strand

Den yndige lille grønne Øe

Hvor aldrig en Haand har rørt et Blad

Egentlig leter jeg etter Th. Kittelsens inspirasjon, men i dag var det Tove Janssons kunst som ble kopiert ved Øyangsrøysa:

. .